KAPITOLY
 
Kapitola 52

Rekordy místo gólů

Fotbal oslovuje stamilióny lidí a je celosvětovým sportovním a společenským fenoménem.

Základem fotbalové hry je umění a technická vyspělost jednotlivých hráčů. To předurčuje kvalitu i výsledek utkání. Proto denně a na celém světě milióny fotbalistů na všech výkonnostních úrovních nacvičují a vylepšují svoje fotbalové dovednosti a cit v ovládání míče.

Úplně stejnou aktivitu prokazuje po celý život i náš fotbalový rekordman Jan Skorkovský. Přesto se stal naprostou fotbalovou raritou. Své umění totiž uplatňuje sólově a mimo vlastní fotbalovou hru. Originálně, prostřednictvím stovek různých rekordů a neobvyklých výkonů, uskutečňuje své představy a původně nereálné sny. Každým výkonem posunuje pomyslnou laťku svých dovedností na vyšší úroveň.

Zvládnutí nové výkonnostní hranice je impulsem pro hledání a vymýšlení dalších rezerv a možností. V hlavě rekordmana vzniká okamžitě nový plán a ten mobilizuje síly i vůli k dalšímu usilovnému tréninku. Desítky let postupného zlepšování a hektolitry potu, s odpovídající životosprávou, to je dlouhá cesta v přibližování se fotbalové virtuozitě. Je podobná té jakou podstupuje hráč při mnohaletém nácviku hry na hudební nástroj.

Už nyní má Jan Skorkovský splněný skutečně unikátní cíl. Vytvořil tolik rekordních výkonů, kolik gólů dávají nejlepší fotbaloví střelci za celou kariéru. Ani s více než tisícovkou rekordů na svém kontě však Jan Skorkovský neztratil chuť na další akce!
str. 99

 


<< Kapitola 51 || Kapitola 53 >>